In juli 2019 hebben wij voor de nieuwbouw een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden.